Mensen aan het woord over mijn resultaten

Hieronder komen een aantal mensen aan het woord die mij van dichtbij hebben meegemaakt.

Maarten Fonk, oud collega directeur, thans Raad van Bestuur VV&T Periode Directeur Ouderenzorg bij VV&T organisatie in Haarlem, 2004 - 2012

Ik heb ruim 7 jaar met Arjo intensief mogen samenwerken. Ik heb hem leren kennen als een zeer enthousiaste en loyale collega die gaat voor het resultaat. Altijd vriendelijk en altijd scherp. Authentiek.

Zijn kennis van zaken en zijn analytisch vermogen maken dat hij een zeer prettige en welkome inbreng heeft om de richting van een verandertraject te sturen. Hij beschikt over een natuurlijke wijze van leidinggeven. Respectvol naar mensen toe en een meester in het structureren van overleg waarin beeldvorming en oordeelsvorming worden gescheiden om vervolgens besluitvaardig te zijn.

Een volhouder, ook bij tegenwind. Zeker in taaie organisatiestructuren. Een man met een open mind, die de menselijke maat goed in evenwicht houdt met organisatorische randvoorwaarden en organisaties en mensen stappen vooruit laat maken.

 

Bob Foudraine, Teamleider cliëntenzorg                                        Starten van een Ontmoetingsgroep in Haarlem Oost voor mensen met  beginnende dementie in een Lagere school, 2007 

Arjo heeft voor de Janskliniek, - een centrum gespecialiseerd in zorg voor mensen met dementie, NAH, revalidatie en chronische ziekten, onderdeel van VV&T organisatie SHDH te Haarlem-, naast introductie van plafondtilliften ook voortvarend de samenwerking met derden gezocht. Zo zijn we in een wijk in Haarlem Oost, in het gebouw van een lagere school, een initiatief gestart om mensen met beginnende dementie en woonachtig in deze wijk, gepaste ondersteuning te bieden. Daarmee wordt de naaste familie ontlast en is er een prachtige gelegenheid voor betrokkenen om in contact te komen met de kinderen, ouders en leerkrachten. De wereld werd er weer een stukje ‘groter’ mee.                                             

De Janszalen in Haarlem Centrum voor vergaderingen en feestelijkheden in een sfeervolle ambiance, 2008

Het doel van Arjo was om inkomsten te genereren door privaat geld aan te trekken en tegelijk ook onze bewoners een prachtige plek te bieden om (feestelijk) samen te zijn met familie en vrienden.

In samenspraak met het Noord Hollands Archief, gelegen naast de Janskliniek, zijn er twee prachtige historische ruimten in oude glorie hersteld, waaronder de Regentenkamer als vergader en (besloten) horeca faciliteit. Voor gasten van buiten maar ook voor bewoners van de Janskliniek, waardoor hun leefwereld weer wat werd vergroot. Doordat derden van buiten ‘hun wereld’ binnen kwamen, werd ‘binnen en buiten’ weer meer één. En we hadden er een nieuwe inkomstenbron bij!

Daarbij heeft hij, met sponsorgelden, ook Jong en Oud meer weten te verbinden door in de binnentuin een prachtig vormgegeven houten glijbaan voor de kleinkinderen te maken en Wifi netwerk aan te leggen. Resultaat: bezoek blijft langer, komt vaker omdat de (klein)kinderen het leuker vinden om met opa of opa in de tuin te zitten of foto’s te kijken op de laptop.

  

Maarten van Rixtel , Raad van Bestuur Sensire         Programmamanager Innovatie bij Sensire, VV&T organisatie in Oost-Gelderland, 2012

Arjo heb ik ervaren als een deskundige en enthousiaste man die met bezieling aan onze innovatie projecten heeft gewerkt. Hij kent een prettige omgang met mensen.

Hij heeft naast de introductie van het besluitvormingstraject om op gestructureerde wijze van idee naar realisatie te komen, ook de scholing voor junior Sensire projectleiders opgezet. Naast selectie en begeleiding van deze projectleiders heeft dit ertoe geleid dat binnen een jaar een tiental innovatieprojecten van start konden.

  

Gert-Jan van der Putten, specialist Ouderen Geneeskunde, Amaris Projectmanager Regionaal Centrum Behandeling & Begeleiding, VV&T organisatie Midden Nederland, 2013

Het doel was om een zelfstandig opererende eenheid Behandeling & Begeleiding te vormen uit twee aparte behandelteams en deze regionaal in te zetten. Onze jarenlang opgebouwde (intramurale) expertise hebben we daarmee samen met succes en plezier ingezet in de eerste lijn en richting andere VV&T en VG centra. Zonder de bezielende en voortvarende leiding van Arjo was ons dit niet in zo’n korte tijd gelukt.

Ik heb Arjo daarin leren kennen als een gepassioneerde persoon die gaat voor de zaak. Dit was wat de behandeldienst nodig had op dat moment. Arjo is zakelijk, laagdrempelig benaderbaar, eerlijk en oprecht. Staat open voor andermans ideeën, maar is daar ook kritisch in. Juist dat is wat ik in hem waardeer. Echter hij is ook een man met een klein hartje en galant als dat nodig is. Van zijn hart maakt hij geen moordkuil. Al met al maakt dat hem tot een plezierig mens waarmee het op veler vlak prettig is samen te werken. 

 

Jolien Keppel, Klantcoördinator                                                      Interim Directeur Home Instead franchise provincie Oost Utrecht, Thuisservice organisatie voor kwetsbare ouderen, 2014 - 2015

Inzicht in wat de klant echt vraagt en daar samen met familie een passend antwoord op vinden, heb ik van Arjo geleerd. Wat is onze toegevoegde waarde?

Een grote motivatie om de onderneming verder te helpen was 1 op 1 bij Arjo met oprechte belangstelling naar waar de werkelijke behoeften van de klant liggen. Hij weet van doorpakken en had altijd een verhelderende insteek in de evaluatie gesprekken met onze medewerkers en klanten. 

 

Veranderopdracht in een VV&T organisatie in Gelderland, 2016

In deze VV&T organisatie speelde al langere tijd de wens de dienstverlening en daarmee het rooster meer flexibel in te richten vanuit de ZZP-mix. Op basis van onder meer de nodige interviews is er een brede probleemanalyse opgesteld, resulterend in een groot aantal adviezen. Dit heeft er mede toe geleid dat er thans sprake is van een gerichter vizier op de gewenste ontwikkeling naar teams die samen met hun leidinggevende invulling geven aan de dagelijkse organisatie en rooster om tot goede zorg en dienstverlening te komen.

Door het proces van eigenstandig roosteren om te vormen naar “samen roosteren” is er een goede stap gezet in deze ontwikkeling naar grotere verantwoordelijkheid nemen vanuit teamleden. Spelregels voor het proces van “samen roosteren” zijn opgesteld en de vereiste management informatie is ontsloten. Er is een basis gelegd van waaruit de stap naar meer zelfstandige teams voor kleinschalige groepswoonvormen, voor geclusterde zorgwoningen en voor thuiswonende cliënten gezet kan worden. De situatie van teveel openstaande diensten is verleden tijd. 

“Door actieve en creatieve inbreng van Arjo Bierman is binnen onze organisatie een beweging ontstaan waardoor velen zich meer betrokken en verantwoordelijk tonen voor een optimale bezetting. Dus ook voor een optimale dienstverlening en begeleiding aan bewoners en cliënten”.

Baanbemiddeling, 2016

Wigle Haringsma, regio Amsterdam, Baanbemiddeling, voorjaar 2016

Ik heb Arjo’s eigen toegevoegde waarde leren kennen als: het allerbeste uit iemand  halen door goed iemands kracht te analyseren, hij luistert en vertaalt goed. Maar ook om iemand te helpen zijn ‘juiste weg’  te bepalen, die voor elk individu anders kan zijn. Arjo krijgt het voor elkaar om voor jezelf je kracht te bepalen: “hoe word ik wie ik ben”.

Don Wilmink, regio Zuid Limburg, Baanbemiddeling, voorjaar 2016  

Voor mij heeft Arjo als Intermediair veel betekend. Hij heeft mij doen geloven in mijn eigen kwaliteiten. Door op een ontspannen manier goede kritische vragen te stellen, hielp hij mij mijn mogelijke meerwaarde voor bedrijven scherper te krijgen. Momenteel heb ik een baan gevonden. Ondanks dat ik mijn baan niet direct gevonden hebt middels de business case die we samen hebben uitgewerkt, heeft het mij een boost zelfvertrouwen gegeven. 

 

 

Co-creatie 3.0: van idee naar realisatie door te sparren, te begeleiden en door het samen te doen...