Definitief Witte rook  -  Sociaal Ondernemerschap

1 september 2016, Definitief Witte rook vanuit het UWV!!

Ook WW-ers mogen zelf hun baan creëren. Vanaf 1 oktober krijgen 100 werkzoekenden met een WW uitkering uit het hele land de kans om mee te doen aan de pilot InnovatieBanen. Aan een groep van 100 werkzoekenden die kennis, ervaring, ideeën in huis hebben, waar ze een bedrijf mee vooruit kunnen helpen, wordt de kans geboden mee te doen aan de pilot om zo hun eigen baan te creëren. Hierdoor moeten nieuwe banen ontstaan doordat het bedrijven helpt door te groeien. Het idee is simpel,  de praktijk zal moeten uitwijzen of het werkt. De pilot duurt 1 jaar en wordt gemonitord door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het UWV heeft speciaal voor de pilot het instrument InnovatiePlaatsing gecreëerd waarmee deelnemers met een kansrijke businesscase de gelegenheid krijgen met behoud van uitkering hun toegevoegde waarde in praktijk te bewijzen. 

 

 

 

 

het bedrijven helpt door te groeien.

 

Financieel Dagblad, 16 april ’16,  Muhammad Yunus, Nobelprijswinnaar voor de Vrede, over sociaal ondernemerschap

 

 

 

“We zijn allemaal entrepreneurs, dat zit in ons DNA. De mensheid had nooit overleefd op deze planeet als dat niet zo was”.  

Yunus deed deze uitspraak in relatie tot de constatering dat in India er iedere maand 1 miljoen 18 jarigen op de arbeidsmarkt komen. In Zuid-Europa zijn in aantal landen de helft van jongeren zonder werk. “De enige uitweg om hen betaald werk te laten doen, is dat zij zelf ondernemend worden. Ophouden met het zoeken van een baan, maar zelf een bedrijf beginnen”. Ook ziet hij potentie in het verruimen van de winstgevendheid van ondernemingen door naast winst uit verkoop van producten/diensten ook return on investment te creëren met het oplossen van (sociale, gezondheid) problemen van mensen.