Innovatie trajecten in de gezondheidszorg

Inzetbaar als leidinggevende van innovatie trajecten in de Gezondheidszorg

Vanaf 1990 heb  ik op diverse posities in het management van ziekenhuizen gewerkt en leiding gegeven aan een verandertraject relatiemanagement bij een agentschap van het ministerie van OCW. Vanaf 2002 tot 2012 ben ik als directeur in de ouderenzorg actief geweest.

Vanaf 2013 tot nu heb ik een groot aantal innovatie projecten gerealiseerd. Zo heb ik als programmamanager Innovatie in 2012 - 2013 bij een grote Verzorging-, Verpleging - en Thuiszorg (VV&T) projectleiders opgeleid en begeleid bij een tiental projecten in 1e   - 2e lijn gezondheidszorg en met Gemeenten.

Hierna heb ik leiding gegeven aan een traject om de behandeldiensten van twee intramurale ouderenzorg organisaties als een zelfstandige eenheid extramuraal actief te laten zijn. In 2014 – 2015 betrof  de opdracht het opbouwen van een regionale franchise onderneming voor (niet-medische) thuisservices voor mensen met chronische ziekten of een vorm van dementie.

In 2016 heb ik een verandertraject begeleid binnen een VV&T organisatie die tot doel had de dienstverlening meer flexibel in te richten op basis van de ZZP-mix.

Op de volgende pagina komen een aantal mensen aan het woord die mij van dichtbij hebben meegemaakt

 

 

 

  Co-creatie 3.0: van idee naar realisatie door te sparren, te begeleiden en door het samen te doen...